ЦЕД2200-7

  • Electric Hydraulic Excavator CED2200-7

    Електрични хидраулични багер ЦЕД2200-7

    Доњи строј Х-типа са растављеном конструкцијом карактерише једноставна конструкција и висока отпорност на торзију, стабилнији и поузданији. Доњи строј Х-типа са растављеном технологијом је у складу са свим стандардима за друмски, железнички и поморски транспорт.