Обилазак фабрике

Бонниима производне могућности пуног процеса великих хидрауличних багера и хватача, укључујући набавку сировина, обраду делова, монтажу, отклањање грешака и тестирање производа, премазивање и испоруку производа.